Försvarsföretagen

Modul 4

Försvarsföretagen

Företag bidrar till försvar av samhällen

Sveriges försvar försörjs med kunskap och teknik. Försvarsmakten bygger därför sin förmåga med företag. Försvarsföretagen är de företag som tillverkar en produkt eller erbjuder en tjänst med en viss funktion för att soldater och sjömän ska kunna utföra sina uppgifter.

Svensk försvarsförmåga utgår från Sveriges säkerhetspolitik och syftar till att garantera vårt lands oberoende och självständighet. I hjärtat av vår säkerhetspolitik finns diplomati, handel, teknik och försvar. En trygg, effektiv försörjning är avgörande i det nya säkerhetspolitiska och geopolitiska landskapet. Säkerhetsläget och den tekniska utvecklingen gör att fler stater, men också icke-statliga aktörer, har tillgång till allt mer avancerad teknik. Så ser ett modernt försvar ut. Sverige måste ligga i framkant och säkra att vi har tillgång till kunnande och teknik. Teknik som ökar Sveriges förmågan till militärtekniskt övertag över den som vill attackera vårt samhälle.

Försvarsföretagen är på många sätt unika i jämförelse med andra kommersiella företag, kanske främst genom alla regelverk de behöver följa och att marknaden de befinner sig på är annorlunda än den vanliga fria marknaden. Att arbeta med försvarsmateriel är att jobba för att saker ska användas på rätt sätt och för goda syften. Därför har företagen nära samarbete med myndigheterna, exempelvis ISP som bedömer vad som kan exporteras till vem.

Försvarsföretagen är en del av det mycket viktiga ekosystem som bygger förmågan att försvara Sverige och behövs för att skapa handlingsfrihet, trygga försörjningen och skapa operativ effekt. Ett effektivt försvar förutsätter därför att även företag förmår att attrahera innovation, kompetens, partners och investeringar.

Försvarsföretagen satsar stora resurser på forskning och utveckling, och branschen är i förhållande till sin omsättning den mest forskningsintensiva företagsverksamheten i Sverige. Andelen av omsättningen som företagen lägger på forskning- och utveckling ligger på 16–18 procent. Inom området investerar företagen nästan sju miljarder kronor på forskning och utveckling årligen. Det motsvarar ungefär 5,5 procent av företags totala investeringar i FoU.

Försvarsföretagen sysselsätter nästan 28 000 personer i Sverige. Varje arbetstillfälle inom försvarsföretagen bidrar även till ytterligare arbeten i andra relaterade branscher. Enligt branschorganisationen Teknikföretagen gör varje arbete inom ett teknikföretag att uppskattningsvis två nya arbetstillfällen skapas inom andra branscher. När det gäller högteknologiska industriföretag bedöms effekten vara ännu större; där leder varje arbetstillfälle till närmare tre nya jobb. Det är inom den kategorin de flesta försvarsföretag befinner sig. Därför kan man grovt räknat säga att de 28 000 personer som är direkt anställda i försvarsföretag skapar jobb för upp till 85 000 fler.

Försvarsföretagen anställer precis som försvarsmyndigheterna alltifrån ingenjörer, lagerpersonal, jurister, projektledare, statsvetare, HR-personal, officerare till produktionspersonal, administratörer och beteendevetare. Företagens investeringar i FoU och deras innovationskraft speglas även hos de anställda där 44,5 procent av de som är anställda hos försvarsföretagen har en ingenjörsutbildning sant 46,5 procent har en högskoleutbildning.

Jämställdhet och mångfald är en viktig fråga för försvarsföretagen. En jämställd bransch där mångfald prioriteras är viktigt för att fortsatt stimulera innovationskraften men även för att långsiktigt öka attraktiviteten för branschen och säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. I dagsläget är ungefär en fjärdedel av de anställda hos försvarsföretagen kvinnor vilket kan jämföras med 23,5 procent kvinnor som arbetar i civilingenjörsyrken generellt i Sverige.

Försvarsföretagen har en nära samverkan med Försvarsmakten och de andra myndigheter vars uppdrag är att genomföra de försvarspolitiska uppdragen från Sveriges regering. Försvarsmakten är Sveriges näst största myndighet med 22 000 årsarbetskrafter, bara Polismyndigheten är större. Andra försvarsmyndigheter är FRA, Försvarets materielverk (FMV), Totalförsvarets pliktverk, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets radioanstalt och Fortifikationsverket. Totalt arbetar runt 30 000 personer inom försvarsmyndigheterna