Utbildning - Totalförsvarskunskap

Försvar handlar ytterst om insikten att alla vi som lever i Sverige är en del av det här landet, och att vi också måste vara beredda att göra vårt för att upprätthålla demokratin och friheten för oss själva och för varandra.

Därför är vi en del av Sveriges försvar. Det börjar med dig och mig.

Tillsammans är vi totalförsvaret är en utbildning som ger en bättre förståelse vad totalförsvaret är, varför det behövs och hur det kommer att påverka dig.

Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Tillsammans är vi totalförsvaret är en digital utbildning i fem kapitel samt spelet ”Agera i krigstid” – ett interaktivt utbildningsspel i totalförsvar. Varje kapitel behandlar ett tema inom totalförsvarskunskap och låter eleven möta frågeställningar och information på ett tillgängligt och målgruppsanpassat sätt. Utbildningen ger elever en tydlig bild av totalförsvarets uppgifter och syfte – och visar hur var och en kan bidra och delta. Det ger handlingskraft, stabilitet och en känsla av samhörighet. Spelet finns även i en tillgänglighetsanpassad variant.

Tillsammans är vi totalförsvaret knyter an till skolans demokratiuppdrag, samt till ett flertal ämnen och målformuleringar som finns i styrdokumenten.

Varje kapitel tar 10 – 30 minuter att genomföra. Spelet tar cirka 40 minuter att genomföra.

Utbildningen är producerad av Lexicon Interactive och administreras av Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) på uppdrag av Försvarsmakten