Lärare - Totalförsvarskunskap

Här återfinner du som lärare allt material som handlar om utbildningen: Tillsammans är vi totalförsvaret

Lärarhandledning

Lärarhandledning allmän del

Här finns information om utbildningen, samt mål, ramar och struktur för genomförandet.

Lärarhandledning bedömning och examination

Här finns bedömningar som kopplas till det specifika temat samt färdiga modeller och förslag för att examinera temat.

Lärarhandledning digital utbildning kunskapslyft totalförsvar

Här finner du, aktiviteter, diskussioner och uppgifter som utgår från den digitala utbildningen.

Informationsfilm

Här finner du en film som vänder sig till dig som lärare och beskriver översiktligt målsättningen och syftet med kunskapslyftet.

Produktblad

Här finner du översiktligt innehåll i både lärarhandledningen och den digitala utbildningen.

Utbildningen

Här finns den digitala utbildningen uppdelad i 5 kapitel, ett spel samt en möjlighet att ladda ned ett intyg om genomförd utbildning. Utbildningen tar ca 70-90 minuter att göra enskilt. Spelet tar cirka 40 minuter att genomföra.

För frågor, synpunkter och förbättringar kontakta totalforsvarskunskap@mil.se

För bokning av skolinformatörer som kan informera om plikt och mönstring, gå in på http://www.forsvarsmakten.se/skola