Försvarets Materielverk

Modul 3:2

Försvarets Materielverk

Rätt materiel för ett starkare försvar.

Försvarets Materielverk

Försvarets materielverk upphandlar och utvecklar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Vare sig det handlar om stridsflygplan och ubåtar eller radarsystem och bandvagnar eller utrustning till soldater sätter vi samman team av medarbetare med olika kompetenser som driver projekten från start till leverans.

Projekt

Våra projekt sträcker sig från några månader till många år. Våra projektledare, systemingenjörer, strategiska inköpare och jurister ser till försvarsmaterielen utformas och anpassas så att den passar i Försvarsmaktens olika miljöer och att den är säker att använda.

Materielen

Innan vi lämnar över materielen till Försvarsmakten testas den vid FMV:s egna provplatser. Fordon, vapen och ledningssystem kontrolleras så att de har tekniska egenskaper och möjligheter som kravställningen säger samt att den ska gå att användas på ett sätt som gör att Försvarsmakten kan utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.

FMV har ett samhällsuppdrag.

Det handlar om att se till att svenska soldater, piloter och sjömän har rätt har utrustning för att kunna öva och för att i skarpt läge kunna försvara Sverige. Vårt mål är att leverera rätt materiel, i tid och till en kostnad som gör att skattemedel används så effektivt som möjligt.