Signalspaning

Signalspaning

Signalspaning, eller signalunderrättelsetjänst, är en av flera metoder för underrättelseinhämtning. Genom bland annat avlyssning av teletrafik samlar man in material för vidare analys som till slut blir beslutsunderlag till bland annat regeringen och försvarsmyndigheterna.