Säkerhetspolitik

Säkerhetspolitik

“I grund och botten handlar det om att stater vill trygga sin egen och sina medborgares säkerhet och självständighet, bland annat genom att arbeta förebyggande så att olika risker och hot minimeras. Det kan handla om att skydda sig mot organiserad brottslighet, cyberhot, maktanspråk, konkurrens om naturresruser och mycket annat. Det handlar också om att stater genom internationellt samarbete vill bidra till en säkrare värld för att förhindra konflikter.”