Luftvärn

Luftvärn

Luftvärn är ett truppslag/vapenslag som bekämpar flygplan, helikoptrar och andra luftfarkoster som kränker luftrummet eller genomför luftangrepp i krig.  Enligt Nato definieras luftvärn som ”alla åtgärder med syfte att eliminera eller reducera effektiviteten i fientliga luftaktioner”.  Markbaserad bekämpning av luftmål sker med allt från sensorer via ledning till olika bekämpningssystem så som luftvärnsrobotar eller luftvärnskanoner. Ett luftvärnsförband har till uppgift att skydda civilbefolkning, militära förband och flygbaser från attacker från luften.”