Logistisk förmåga

Logistisk förmåga

Enligt Försvarsmakten syftar logistik till att ge stöd till strategisk, operativ och taktisk militär verksamhet genom att upprätta och bibehålla efterfrågad tillgänglighet, uthållighet och rörlighet hos förbanden och enheterna. Logistisk förmåga innebär i sin tur att kunna organisera och samordna ett effektivt logistiskt stöd (“att leverera rätt produkt i rätt tid till rätt plats och rätt kostnad”) under exempelvis en insats.