Försvarsproposition

Försvarsproposition

En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen, vanligtvis rörande en ny lag eller ändringar av befintlig lagtext. En försvarsproposition är en proposition som rör försvaret av Sverige.