Försvarsmateriel

Försvarsmateriel

“Med försvarsmateriel avses materiel och tjänster som levereras till Försvarsmakten.” Det kan vara allt från större vapensystem (krigsmateriel) till tekniska tjänster och mjukvara (produkter med dubbla användningsområden).