Försvarsmakten - Totalförsvarskunskap

Försvarsmakten

Försvarsmakten ansvarar för landets försvar i händelse av krig, att hävda Sveriges vidare intressen samt att understödja fredsbevarande insatser och humanitär hjälp. Försvarsmakten är Sveriges näst största myndighet.